برای اطلاع از آخرین دوره های در حال ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

دوره های آموزشی میکرو کنترلر ARM

ثبت نام دوره های میکروکنترلر ARM
نام دورهمیکروکنترلر ARM – مقدماتیمیکروکنترلر ARM – پیشرفته 1میکروکنترلر ARM – پیشرفته 2
تعداد جلسات888
قیمت دوره450.000495.000555.000

دوره های تخصصی میکروکنترلر ARM

ثبت نام دوره های تخصصی
نام دورهپیاده سازی emWin بر روی ARMپیاده سازی لینوکس برو روی ARMپردازش تصویر با Embedded System
تعداد جلسات44تماس بگیرید.
قیمت دوره555.000600.000تماس بگیرید.

دوره های آموزشی میکرو کنترلر AVR

ثبت نام دوره های میکرو کنترلر AVR
نام دورهمیکروکنترلر AVR – مقدماتیمیکروکنترلر AVR – پیشرفته 1میکروکنترلر AVR – پیشرفته 2
تعداد جلسات101010
قیمت دوره395.000445.000495.000

دوره های آموزشی FPGA

ثبت نام دوره های FPGA
نام دورهFPGA – مقدماتیFPGA – پیشرفته 1FPGA – پیشرفته 2FPGA – پردازش تصویر 1FPGA – پردازش تصویر 2
تعداد جلسات881088
قیمت دوره455.000495.000595.000

دوره های آموزشی Altium Designer

ثبت نام دوره های طراحی مدار چاپی (PCB)
نام دوره(Altium Designer (Protel – عمومی(Altium Designer (Protel – پیشرفته
تعداد جلسات88
قیمت دوره445.000555.000

دوره های آموزشی برنامه نویسی

ثبت نام دوره های برنامه نویسی
نام دورهبرنامه نویسی MATLABبرنامه نویسی C – مقدماتیبرنامه نویسی C – پیشرفتهپردازش تصویر با OpenCV
تعداد جلسات4*888
قیمت دوره395.000450.000500.000850.000