آموزش تشخیص انواع اشیاء (Object) در تصاویر ویدیویی REAL TIME

find-rotated-web

سرفصل مطالب آموزشی کلاس

  • آشنایی با رابط ++C کتابخانه OpenCv و تفاوت های آن با رابط C
  • آشنایی با نحوه راه اندازی دوربین بوسیله کتابخانه OpenCv
  • مقدمه ای بر یادگیری ماشین و بررسی مفاهیم بنیادی
  • آشنایی با انواع ويژگیهای (feature ) تصویر مانند SIFT , SURF, FAST,HOG

پروژه های  عملی

  1. تشخیص اجسام مختلف در تصویر بوسیله انواع ويژگی ها
  2. تشخیص اشخاص (شناسایی بدن افراد ) در تصویر
  3. تشخیص ناحیه صورت اشخاص در تصویر
  4. تشخیص اجسام با استفاده از فیلترهای رنگی

مدت دوره  : پنج جلسه آموزشی  به مدت ۱۵ ساعت طی پنج هفته

برای مشاهده شهریه دوره اینجا کلیک کنید.

پیشنیاز : دوره آموزشی مقدماتی پردازش تصویر بوسیله OpenCV