چیتا سریعترین ربات چهار پای جهان

cheetahربات چهارپای چیتا (CHEETAH) با الهام گیری از گربه سانان در سال 1989 در دانشگاه MIT ساخته شد و رکورد 21 کیلومتر در ساعت را از خود بجای گذاشت . تحقیقات این ربات توسط کمپانی Boston Dynamic دنبال شد تا سال 2013 که این کمپانی  با انجام بهینه سازی رو این ربات توانست رکورد اعجاب انگیز  47 کیلومتر در ساعت را ثبت و این ربات را به عنوان سریع ترین ربات پادار جهان به جهانیان بشناساند. این ربات با بهره گیری از مفصل هایی در طول بدن خود، توانایی انعطاف به عقب و جلو را در هر گام از فرآیند دویدن بدست می آورد.