معرفی پروژه های انجام شده با رزبری پای (Raspberry Pi)بخش دهم :تست سرعت پایه ها توسط Rubby

 

معرفی پروژه های انجام شده با رزبری پای (Raspberry Pi)بخش دهم :تست سرعت پایه ها توسط Rubby

زبان برنامه نویسی: Rubby
خب ما همچنان توسط کتابخانه wiringpiبه بحث ادامه می دهیم
خب عملکرد Rubbyبا استفاده از کتابخانهدر شکل موج مشاهده میکنید که فرکانسی که از پایه تولید شده wiringpiاست 21 کیلو هرتز می باشد
تصویر زیر شکل موج تولید شده پایه را به ما نشان می دهد

2015_Ruby_wiringPi

نمونه کد نوشته شده

require ‘wiringpi’

io = WiringPi::GPIO.new

while true do
io.write(7,0)
io.write(7,1)

end

 

اگر علاقمند به شرکت در کلاس آموزشی رزبری پای هستید از این لینک ثبت نام نمایید.

منبع:http://codeandlife.com/2012/07/03/benchmarking-raspberry-pi-gpio-speed

معرفی پروژه های انجام شده با رزبری پای (Raspberry Pi) بخش نهم :تست سرعت پایه ها توسط Python/wiringpi2

 

معرفی پروژه های انجام شده با رزبری پای (Raspberry Pi) بخش نهم :تست سرعت پایه ها توسط Python/wiringpi2
زبان برنامه نویسی Pythonبا استفاده از کتابخانهwiringpi2
خب همانطور که مشاهده میکنید این روش نسبت به کتابخانه رزبری عملکرد ضعیفی را دارد چرا که در این روش
فرکانسی که تولید شده 28 کیلوهرتز می باشد

تصویر زیر شکل موج تولید شده پایه را به ما نشان می دهد

2015_python_wiringpi2

نمونه کد نوشته شده

import wiringpi2

io = wiringpi2.GPIO(wiringpi2.GPIO.WPI_MODE_PINS)

io.pinMode(7,io.OUTPUT)

while True:
io.digitalWrite(7,io.HIGH)
io.digitalWrite(7,io.LOW)

 

اگر علاقمند به شرکت در کلاس آموزشی رزبری پای هستید از این لینک ثبت نام نمایید.

منبع:http://codeandlife.com/2012/07/03/benchmarking-raspberry-pi-gpio-speed

معرفی پروژه های انجام شده با رزبری پای(Raspberry Pi) بخش هشتم :تست سرعت پایه ها توسطPython

 

معرفی پروژه های انجام شده با رزبری پای(Raspberry Pi) بخش هشتم :تست سرعت پایه ها توسطPython

Python: زبان برنامه نویسی

ما در این روش از کتابخانهraspberry piاستفاده کرده ایم تا فرکانس پایه را در این روش مشاهده کنیم
خب همانطور که شما در شکل مشاهده می کنید عملکرد این کتابخانه بطور پیوسته افزایش پیدا کرد است و فرکانسی که ما مشاهده کردیم 70کیلو هرتز می باشد
تصویر زیر شکل موج تولید شده پایه را به ما نشان می دهد

2015_python_RPi.GPIO-0.5.10

نمونه کد نوشته شده

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(4, GPIO.OUT)

while True:
GPIO.output(4, True)
GPIO.output(4, False)

اگر علاقمند به شرکت در کلاس آموزشی رزبری پای هستید از این لینک ثبت نام نمایید.

منبع:http://codeandlife.com/2012/07/03/benchmarking-raspberry-pi-gpio-speed

معرفی پروژه های انجام شده با رزبری پای (Raspberry Pi)بخش هفتم :تست سرعت پایه ها توسط Shell / gpio utility

 

معرفی پروژه های انجام شده با رزبری پای (Raspberry Pi)بخش هفتم :تست سرعت پایه ها توسط Shell / gpio utility

Shell / gpio utility:زبان برنامه نویسی

فرکانس پایه را اندازه گیری wiringpi می باشد اما با این تفاوت که ما با استفاده از کتابخانه shell این روش همانند روش
می کنیم
در حقیقت یک کتابخانه می باشد که دسترسی به پایه ها را آسان می کند استفاده از این کتابخانه هم بهینه wiringpi
نمی باشد . چرا که سرعت عملکرد پایه 100برابر کاهش پیدا کرده است یعنی فرکانسی که ما تحویل گرفتیم 40 هرتز می باشد

تصویر زیر شکل موج تولید شده پایه را به ما نشان می دهد

2015_shell_wiringpi

wiringpiنمونه کد نوشته شده با استفاده از

#!/bin/sh

gpio mode 7 out

while true
do
gpio write 7 1
gpio write 7 0

done

اگر علاقمند به شرکت در کلاس آموزشی رزبری پای هستید از این لینک ثبت نام نمایید.

منبع:http://codeandlife.com/2012/07/03/benchmarking-raspberry-pi-gpio-speed

معرفی پروژه های انجام شده با رزبری پای(Raspberry Pi) بخش ششم : تست سرعت پایه ها توسط Shell

 

معرفی پروژه های انجام شده با رزبری پای(Raspberry Pi) بخش ششم : تست سرعت پایه ها توسط Shell

این مقاله بسیار محبوب می باشد . بنابراین ما تمام معیار استفاده از آخرین سیستم عامل و کتابخانه های به روز شده می باشد. هدف از اجرای این پروژه بررسی سرعت و فرکانس های پایه ها با استفاده از زبان های برنامه نویسی می باشد

Shell Script : زبان برنامه نویسی

ساده ترین راه برای دسترسیGPIOاز طریق اسکریپ نویسی می باشد که ما در اینجا پین 4 را مورد بررسی قرار داده ایم که با تاخیر 1 میلی ثانیه فرکانس این پایه را چک کردیم که در زیر نمونه ای از کد به همراه فرکانس را قرار میدهیم

#!/bin/sh

echo “4” > /sys/class/gpio/export
echo “out” > /sys/class/gpio/gpio4/direction

while true
do
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio4/value
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio4/value

done

تصویر زیر شکل موج تولید شده پایه را به ما نشان می دهد

shell

خب همانطور که مشاهده میکنید در تصویر اجرای این عملکرد خوب نمیباشد جراکه فرکانس 2.8 کیلو هرتز را توانستیم از طریق برنامه نویسی اسکریپت نویسی تولید کنیم

 

اگر علاقمند به شرکت در کلاس آموزشی رزبری پای هستید از این لینک ثبت نام نمایید.

منبع:http://codeandlife.com/2012/07/03/benchmarking-raspberry-pi-gpio-speed

معرفی پروژه های انجام شده با برد رزبری پای (Raspberry Pi) بخش پنجم: بالن

 

معرفی پروژه های انجام شده با برد رزبری پای (Raspberry Pi) بخش پنجم: بالن

در پروژه بالن با استفاده از رزبری پای میتوان در زمینه تحقیقات جغرافیایی و یا نقشه برداری وهوا شناسی استفاده نمود
و برای مثال در زمینه هواشناسی می توان برای شناسایی طوفان ها و وضعیت لایه های جوی در پیشگویی آب هوا
. و حفظ و حراست جنگلها و محیط زیست و تحقیقات و پژوهش های زیست محیطی و مقاصد نظامی
جنبه های تفریحی و سرگرمی ومستند سازی کنترل ترافیک سطح شهر اشاره نمود.
برای رزبری پای بردهایی جهت کار با پروژه بالن ساخته شده است که قابل فروش می باشد امکانات این برد به شرح زیر می باشد

نگهداری شارژ به مدت 20 ساعت از طریق باتری 4سلولی
برای ارتفاعات تا 50کیلومتر Ublox GPS گیرنده بسیار حساس
سنسور دما
نظارت ولتاژ باتری
سوکت برای دستگاه های خارجیi2c. ورودی آنالوگ . سنسور دما خارجی
استفاده از دوربین های مخصوص رزبری پای
اطلاعات سنسور با استفاده از استاندارد GPS و تله متری رادیو باUKHAS

index

اگر علاقمند به شرکت در کلاس آموزشی رزبری پای هستید از این لینک ثبت نام نمایید.

 

معرفی پروژه های انجام شده با برد رزبری پای (Raspberry Pi) بخش چهارم: خانه های هوشمند

 

معرفی پروژه های انجام شده با برد رزبری پای (Raspberry Pi) بخش چهارم: خانه های هوشمند

احتمالا تا کنون در مورد خانه های هوشمند شنیده اید؛ در این مطلب می خواهیم شما را با خانه های هوشمند بیشتر آشنا کنیم.

در یک خانه ی هوشمند، صحبت در مورد اتصالات است

زمانی که ما از گوشی های همراه معمولی به سمت گوشی های هوشمند حرکت کردیم، جهشی بزرگ در ارتباطات را شاهد بودیم. به جای اینکه فقط قادر به ایجاد تماس و ارسال پیام های متنی باشیم، اکنون با تلفن های هوشمند به اینترنت متصل می شویم، ایمیل می فرستیم، پیام های لحظه ای ارسال می کنیم، فایل های مورد نیازمان را دانلود می کنیم و بسیاری کارهای دیگر که به ارتباطات نیاز دارند را انجام می دهیم.

در مورد خانه های هوشمند نیز وضعیت به همین منوال است. تفاوت اصلی خانه های هوشمند با خانه های معمولی در این است که همه ی وسایل در خانه های هوشمند به یکدیگر متصل هستند و با یک دستگاه مرکزی کنترل می شوند. کنترل آب و هوا، چراغ ها، لوازم، قفل ها و انواع مختلفی از دوربین ها و مانتیورهایی که می توانند به خانه های هوشمند و خودکار اضافه شوند از هر جای خانه و حتی دور از خانه قابل کنترل می باشند.

 

Screen-Shot-2014-03-26-at-10.38.05-AM

 

اگر علاقمند به شرکت در کلاس آموزشی رزبری پای هستید از این لینک ثبت نام نمایید.

 

معرفی پروژه های انجام شده با برد رزبری پای (Raspberry Pi) بخش دوم : روبات دنبال کننده خط

معرفی پروژه های انجام شده با برد رزبری پای (Raspberry Pi) بخش دوم : روبات دنبال کننده خط

در این پروژه به بررسی طراحی و ساخت یک روبات مسیر یاب یا یک دنبال کننده خط که به عنوان روبات تعقیب خط معروف است پرداخته می شود.
وظیفه این روبات دنبال کردن خطی در یک صفحه است. حال چون رنگ خط و رنگ صفحه و هم چنین اندازه خط متغیر می باشد لذا باید برنامه ای برای آن نوشت که بتواند شرایط به وجود آورنده را شناسایی کند . برای نوشتن این برنامه نیاز به طراحی یک مدار منطی است که بتواند روابطی برای ورودی و خروجی تعیین کند و بتواند تمام شرایط به وجود امده را تشخیص دهد.
به عنوان مثال این گونه ربات ها تا حدی قادر به انجام وظیفه کتابداری کتابخانه هستند به این صورت که بعد از دادن کد کتاب روبات با دنبال کردن مسیری که کد آن را تعیین می کند به محلی که کتاب در آن جا قرار گرفته می رود و کتاب را برداشته و نزد ما می آورد

مثالی دیگر از کاربردهای این ربات در بیمارستان های پیشرفته است.

کف بیمارستان های پیشرفته خط کشی شده و به رنگ های مختلف لست برای مثال رنگ قرمز برای اتاق جراحی و غیره می باشد. بیمارانی که لمس هستند یا اینکه توانایی نحرک و جا به جا شدن به خودی خود ندارند و مجبورند از ویلچر استفاده کنند این ولیچر نقش ربات تعقیب کنده خط را دارد به این صورت که بیمار با زدن یک کلید ویلچر را به مکان خاصی از بیمارستان هدایت می کند بدون این که کسی در حرکت دادن ویلچر او را یاری کرده باشد.
اگر با دقت به اطراف خود بنگریم می بینیم که وجود این ربات می تواند بسیار مفید و ارزنده باشد ومی توتن به کاربردهای دیگر این گونه ربات ها در زندگی روزمره و ادارات پی برد

What-the-robot-sees1

اگر علاقمند به شرکت در کلاس آموزشی رزبری پای هستید از این لینک ثبت نام نمایید.

معرفی پروژه های انجام شده با برد رزبری پای (Raspberry Pi) بخش اول: ربات پرنده (کوادروتور)

معرفی پروژه های انجام شده با برد رزبری پای (Raspberry Pi)  بخش اول: ربات پرنده (کوادروتور)

کوادرتور یا کوادروکوپتر یا پرنده چهار ملخه نوعی عمودپرواز است که بخاطر استفاده از چهار ملخ بصورت صلیبی این لقب را به آن داده اند. این نوع پیکربندی به پرنده این امکان را میدهد تا پرنده بتواند به راحتی و بطور مساوی در تمامی جهات حرکت کند و قدرت مانور فوق العاده ای داشته باشد. این پهپاد کوچک دارای مصارف متعدد است و برای مطالعات تحقیقی و جستجو کاربرد دارد.

این وسیله کاربردهای بسیاری دارد از جمله با نصب دوربین ویدیویی بر روی آن، تصویر برداری از سطح میسر می گردد و از آن در امور نظامی، کنترل ترافیک، و نقشه برداری استفاده می شود.

owenquad یک کوادروتور بر مبنای برد رزبری پای می باشد که Open Source بود و مراحل ساخت و تمام برنامه های به کار رفته در آن در اختیار عموم می باشد. به این دلیل از برد رزبری پای در این ربات استفاده شده تا بتواند از توان پردازشی بالاتر نسبت به میکروکنترلرها استفاده کند و همچنین از ارتباط 3G و دوربین آن نیز دراین ربات استفاده میشود.

RPIQUADDIAGRAM

هدف از طراحی این ربات پرنده توانایی پرواز کاملا خودکار برای شناسایی، نقشه برداری مزارع ، مناطق حادثه دیده، خطوط قدرت و لوله ، نظارت بر جمعیت، و غیره در حالت ایده آل این قابلیت را داشته باشند که بتواند با ربات های دیگر ارتباط برقرار کند. این ربات بوسیله موبایل قابل کنترل بوده و برای مسیریابی از GPS استفاده می کند.

این پروژه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بسیار ایده آل بوده و می توانند با استفاده از برد رزبری پای آن را پیاده سازی کنند.

در فیلمی که در ادامه آورده شده است می توانید پرواز این ربات پرنده را مشاهده نمایید.

 

در ادامه لینک دانلود کامل این پروژه آورده شده است که با دنبال کردن مطالب آن می توانید برای خودتان یک ربات پرنده بسازید. همچنین اگر علاقمند به شرکت در کلاس آموزشی رزبری پای هستید از این لینک ثبت نام نمایید.

اسیلوسکوپ پرتابل با ARM

ساخت اسیلوسکوپ نیازمند یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC)  پرقدرت است که علاوه بر دقیق بودن سرعت بالایی در نمونه برداری از سیگنال آنالوگ داشته باشد . علاوه بر اینها نمایش نمایش سیگنال ها نیز نیازمند یک نمایشگر نسبتاً سریع دارد تا سیگنال ها را به صورت درلحظه نمایش دهد.

میکروهای ARM سری کرتکس M3 نظیر NXP1788 دارای مبدل دیجیتال به آنالوگ با دقت بالای 12 بیت و سرعت نمونه برداری 400,000 نمونه در ثانیه، گزینه مناسبی برای این طیف پروژه ها است. میکروهایی نظیر میکروی فوق الذکر خود دارای راه انداز نمایشگرهای بزرگ 7 و 9 اینچی بصورت on-chip است که سرعت بسیار ایده آلی را در نمایش درلحظه و به روز رسانی صفحه به نمایش میگذارد. فیلم زیر عملکرد یک اسیلوسکوپ پرتابل را با ARM سری کرتکس M3 نشان میدهد.

 

 لینک برای مطالعه بیشتر و دریافت کد و pcb