در این صفحه اطلاعات مربوط به محصولات قرار دارد.

اطلاعات مورد نیاز برد FPGA

برای دانلود نمونه کد و شcyclonboardماتیک برد اینجا کلیک کنید.

این فایل شامل محتوای زیر می باشد:

  • شماتیک و لیست پایه ها و اتصالات برد
  • نمونه کرد برای MAX7000
  • نمونه کد برای Cyclone III

درایور مورد نیاز پروگرامر AVR MKII

برای دانلود درایور پروگرامر AVR MKII اینجا کلیک نمایید.

پروگرامر AVR MKII

پروگرامر AVR MKII

اطلاعات مورد نیاز برد آموزشی AVR

برای دریافت شماتیک و دستورالعمل استفاده از برد اینجا کلیک کنید.AVR EVB